HidePanel

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje ukrycie wskazanego lub bieżącego panelu w oknie.

Składnia

HidePanel()

HidePanel(nazwa_panela)

HidePanel(nazwa_okna, nazwa_panela)

 

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym ma zostać ukryty panel.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, który ma zostać ukryty.