GisZoomOut

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje zmniejszenie współczynnika powiększenia diagramu GIS o zadaną wartość.

Składnia

GisZoomOut(nazwa_okna, nazwa_panela, zmiana_współczynnika)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do okna kontekstowego.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do panelu kontekstowego.

zmiana_współczynnika

Wartość, o jaką zostanie zmniejszony współczynnik powiększenia.