GisZoom

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje ustawienie współczynnika powiększenia diagramu GIS na zadaną wartość.

Składnia

GisZoom(nazwa_okna, nazwa_panela, współczynnik_powiększenia)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do okna kontekstowego.

nazwa_panelu

 

Nazwa panelu, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do panelu kontekstowego.

współczynnik_powiększenia

Wartość nowego współczynnika powiększenia (liczba z zakresu od 2 do 25).