GisSwitchLayer

 

Przeznaczenie

Akcja przełącza widoczność wskazanej warstwy diagramu GIS. Jeżeli warstwa jest ukryta, to zostanie pokazana. Jeżeli jest pokazywana, to zostanie ukryta.

Składnia

GisSwitchLayer(nazwa_okna, nazwa_panela, nazwa_warstwy)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do okna kontekstowego.

nazwa_panela

Nazwa panelu, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do panelu kontekstowego.

nazwa_warstwy

Nazwa warstwy diagramu GIS, której widoczność zostanie przełączona.