GisShowLayer

 

Przeznaczenie

Akcja włącza widoczność wskazanej warstwy diagramu GIS.

Składnia

GisShowLayer(nazwa_okna, nazwa_panela, nazwa_warstwy)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do okna kontekstowego.

nazwa_panela

Nazwa panelu, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do panelu kontekstowego.

nazwa_warstwy

Nazwa warstwy diagramu GIS, która zostanie pokazana.