GisGoTo

 

Przeznaczenie

Akcja przesuwa środek diagramu GIS do żądanych współrzędnych geograficznych oraz opcjonalnie ustawia współczynnik powiększenia.

Składnia

GisGoTo(nazwa_okna, nazwa_panela, szerokość geograficzna, długość geograficzna)

GisGoTo(nazwa_okna, nazwa_panela, szerokość geograficzna, długość geograficzna, współczynnik_powiększenia)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do okna kontekstowego.

nazwa_panelu

Nazwa panela, w którym otwarty jest diagram GIS, którego dotyczy wykonanie akcji. Pusta nazwa oznacza odwołania do panela kontekstowego.

szerokość_geograficzna

Szerokość geograficzna nowej pozycji diagramu GIS

długość_geograficzna

Długość geograficzna nowej pozycji diagramu GIS

 

współczynnik_powiększenia

Wartość nowego współczynnika powiększenia (liczba z zakresu od 2 do 25).