GetVarNames

 

 

Przeznaczenie

Akcja zapisuje do schowka nazwy zmiennych używanych w obiektach położonych pod aktualną pozycją kursora myszki.  Nazwy zmiennych ze schowka mogą być następnie użyte w programie AsTrend jako źródło wyboru zmiennych.

Wykrywane są nazwy zmiennych podane we właściwościach o charakterze nazwy zmiennej oraz zmienne, do których odwołanie  nastąpiło poprzez prefiksy właściwości # i &.

Akcja jest typowo używana jako akcja wykonawcza globalnego skrótu klawiszowego.

Składnia

GetVarNames ()

.