Execute

 

Przeznaczenie

Akcja wykonuje inną akcję podaną w parametrze wywołania. Akcja pozwala na wykonywanie akcji definiowanych w bazie definicji zmiennych lub budowanych w zależności od stanu aplikacji. W tym drugim przypadku akcję Execute należy stosować tylko wtedy, gdy typ akcji nie jest z góry znany.

Składnia

Execute(akcja)

Parametry

akcja

Dynamicznie tworzona treść akcji, którą należy wykonać.

Przykłady

Execute( Attribute(Akcja) )

W powyższym przykładzie treść akcji pobierana jest z atrybutu Akcja zmiennej kontekstowej (zmiennej głównej obiektu, dla którego akcja Execute została wykonana w reakcji na jakieś zdarzenie).

Execute ("SetVariable (v1," + Variable(v1)==0?1:0 )

W tym przypadku tworzona jest dynamicznie akcja SetVariable, o treści zależnej od wartości zmiennej v1. Chociaż konstrukcja jest poprawna, to zalecane jest identycznie działająca prostsza forma:

SetVariable (v1,Variable(v1)==0?1:0)

Execute (Variable(v1)==0? "SetVariable (v1,1)":"Nothing()")

W zależności od wartości zmiennej v1 wykonywana jest akcja SetVariable lub Nothing. Identyczny efekt można uzyskać przy pomocy akcji Perform:

Perform (Variable(v1)==0, SetVariable (v1,1), Nothing())

 

   Zobacz też

akcja Nothing, akcja Perform