ExcludeAlarm

 

Przeznaczenie

Akcja służy do wykluczenie alarmu z obsługi. Jeżeli alarm jest wykluczony, to ignorowane są wszystkie kolejne zdarzenia początku i końca alarmu.  Alarmy mogą być także wykluczane  z wykorzystaniem obiektu Tabela alarmów aktywnych.

Składnia

ExcludeAlarm(nazwa_domeny, identyfikator_alarmu)

Parametry

               nazwa_domeny

Nazwa domeny alarmów, której dotyczy akcja. Jeżeli nazwa jest pusta, to akcja dotyczy domeny domyślnej (pierwszej).

               identyfikator_alarmu

Identyfikator alarmu, który ma zostać wykluczony.

 

   Zobacz też

- System_alarmów

- Obiekty > obiekt Tabela alarmów aktywnych

- akcja IncludeAlarm