EndAlarm

 

Przeznaczenie

Akcja służy do  zgłoszenia zdarzenia zakończenia alarmu. Alarm będący obiektem akcji musi należeć do strategii zewnętrznej lub niezdefiniowanej. Alternatywną metodą zgłoszenia zakończenia alarmu jest użycie w funkcji Cancel interfejsu IAlarm w kodzie skryptu użytkownika.

Składnia

EndAlarm(nazwa_domeny, identyfikator_alarmu)

EndAlarm(identyfikator_alarmu, identyfikator_alarmu, parametr_1, ...)

Parametry

                nazwa_domeny

Nazwa domeny alarmów, której dotyczy akcja. Jeżeli nazwa nie jest podana, to akcja dotyczy domeny domyślnej (pierwszej).

               identyfikator_alarmu

Identyfikator alarmu, który ma zostać zakończony.

parametr_1, ..., parametr_n

                Dodatkowe parametry zgłoszenie rejestrowane w logu alarmów.

   Zobacz też

- System_alarmów > Strategie wykrywania alarmów

- Skrypty > Interfejs IAlarm

- akcja StartAlarm

- System_alarmów