EditTimetables

 

 

Przeznaczenie

Akcja otwiera okno edycji cykli harmonogramów. Okno pozwala operatorowi na zmiany w cyklach realizacji harmonogramu w trakcie wykonywania aplikacji. Akcja zostanie wykonana pod warunkiem, że aktualnie zalogowany operator jest uprawniony do edycji cykli harmonogramów.

Składnia

EditTimetables ()

EditTimetables (identyfikator_harmonogramu)

 

Parametry

                identyfikator_harmonogramu

Parametr określa harmonogram, którego cykle mają być edytowane. Możliwe jest użycie znaków specjalnych * i ?. Pozwala to jednoczesną edycję cykli dla grupy harmonogramów spełniających warunek wyboru. W wariancie akcji bez podania identyfikatora harmonogramu, w oknie wyświetlane i edytowane są cykle dla wszystkich harmonogramów.