DeactivateNote 

 

Przeznaczenie

Akcja dezaktywuje ostatnią aktywną notatkę lub wszystkie aktywne notatki operatorskie ze wskazanego segmentu.

Składnia

DeactivateNotes(segment, all)

 

Parametry

                segment

Nazwa segmentu notatek operatorskich. Dopuszczalne wieloznaczniki '*' oraz '?'.

 all

Gdy False to dezaktywuje tylko ostatnią aktywną notatkę, gdy True to wszystkie aktywne notatki.

 

image001.jpg   Zobacz też

- Funkcje GetNote, IActiveNote

- Akcje AddNote, ShowNotes