CopyWindow

 

 

Przeznaczenie

Akcja służy od otwarcia kopii aktualnie otwartego okna synoptycznego. Tworzone jest bliźniacze okno, dla którego we wszystkich panelach wyświetlany jest aktualnie używany diagram (łącznie z aktualnymi wartościami parametrów).

Składnia

CopyWindow (nazwa_okna,  współrzędna_X, współrzędna_Y)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, którego akcja dotyczy. Może być pusta, a wtedy okno będące obiektem akcji jest oknem, z którego akcja została użyta. Jeżeli nazwa jest jawnie podana, to takie okno musi być aktualnie otwarte.

współrzędna_X

Parametr określa współrzędną X otwieranego okna (lewego górnego narożnika). Parametr może być bezpośrednią współrzędną liczbową lub jedną z poniższych stałych:

$Default - współrzędna X wynika z definicji okna.

$CursorLocation - współrzędną X określa aktualne położenie kursora myszki. Współrzędna może zostać zmodyfikowana, aby zapobiec częściowemu wyjściu otwieranego okna poza obszar monitora.

$ActiveLocation - współrzędna X otwieranego okna jest identyczna jak współrzędna X okna, które było aktywne w momencie wykonania akcji.

współrzędna_Y

Parametr określa współrzędną Y otwieranego okna (lewego górnego narożnika). Zasady podawania parametru są identyczne jak dla parametru współrzędna_X.