ConfirmRole

 

Przeznaczenie

Akcja służy do sprawdzenia, czy użytkownik jest przypisany do sprawdzanej roli. Akcja jest przeznaczona do użycia w akcjach złożonych. W zależności od trybu sprawdzane są uprawnienia aktualnie zalogowanego użytkownika lub wyświetlane jest okno logowania, które wymusza identyfikację użytkownika w momencie wykonania akcji.

Wariant z wymuszaną autoryzacją pozwala wykonać akcję złożoną  na prawach innego użytkownika niż aktualny. Akcja nigdy nie powoduje zmiany aktualnego użytkownika.

W przypadku błędnej autentyfikacji lub gdy użytkownik nie posiada wskazanej roli wykonywanie kolejnych akcji w akcji złożonej jest przerywane.

Akcję można też używać jako jeden z elementów akcji Actions.

Składnia

ConfirmRole(nazwa_roli, tryb_weryfikacji)

 

Parametry

nazwa_roli

Nazwa roli, przynależność do której jest weryfikowana.

 

tryb_weryfikacji

Parametr określający sposób weryfikacji uprawnień użytkownika. Możliwe są następujące warianty:

$Always - potwierdzenie tożsamości wymagane jest za każdym razem. Zapytanie o identyfikator i hasło nastąpi nawet wtedy, gdy  aktualnie zalogowany użytkownik jest przypisany do sprawdzanej roli. 

 $Never- potwierdzenie tożsamości nigdy nie jest wykonywane. Akcja sprawdza jedynie, czy bieżący użytkownik jest przypisany do sprawdzanej roli. 

$IfRequired - Potwierdzenie tożsamości wykonane będzie tylko wtedy, gdy aktualnie zalogowany użytkownik nie jest przypisany do danej roli.

Przykłady

ConfirmRole ("SuperOperator",$Never)

SetVariable ( v2, 0)

SetVariable ( v1, 0)

W akcji złożonej operacje sterujące zostaną wykonane tylko wtedy, gdy aktualnie zalogowany użytkownik jest przypisany do roli SuperOperator. Okno logowania nie będzie wyświetlone.

ConfirmRole ("SuperOperator",$Always)

SetVariable ( v2, 0)

SetVariable ( v1, 0)

Niezależnie od uprawnień aktualnie zalogowanego użytkownika, nastąpi weryfikacja użytkownika. Żeby dalsza część akcji została wykonana, należy podać identyfikator i hasło użytkownika, który jest przypisany do roli SuperOperator.

 

   Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 5. System uprawnień

- Techniki_budowy_diagramów > 6.5. Kontrola uprawnień