CloseWindow

 

Przeznaczenie

Akcja służy do zamykania otwartych okien synoptycznych. Możliwe jest grupowe zamykanie okien na podstawie zgodności ze wzorcem nazwy. Zamykanie okien może być ograniczone do wybranego monitora.

Składnia

CloseWindow (nazwa_okna, wszystkie)

CloseWindow (nazwa_okna, wszystkie, monitor)

 

Parametry

nazwa_okna

Parametr określa nazwę okien, których akcja dotyczy. Można podać nazwę dokładną lub wzorzec nazwy zawierający znaki specjalne * i ?. Stosowane są następujące zasady wyszukiwania okien:

1 - okno kontekstowe

2 - okno aktywne

3 - pozostałe otwarte okna

wszystkie

Gdy parametr ma wartość false, to zamykana jest tylko pierwsze okno spełniające warunki określone parametrami nazwa_okna i monitor. Jeżeli parametr ma wartość true, to zamykane są wszystkie okna spełniające warunki.

monitor

Parametr określa, na którym monitorze okna mają zostać zamknięte. Parametr może przyjmować poniższe wartości:

-1 - akcja dotyczy wszystkich monitorów.

0 - zamykane są okna na monitorze, na którym znajduje się kursor myszki.

>0 - numer monitora zgodny z numeracją systemową - akcja dotyczy tylko podanego monitora.

Przykłady

CloseWindow ( "A*”, true, 0 )

Akcja zamyka wszystkie okna, których nazwy zaczynają się od znaku A i znajdują się na monitorze wskazywanym przez położenie kursora myszki.

    Zobacz też

- akcja OpenWindow, akcja OpenDiagram, akcja MinimizeWindow

- Techniki_budowy_diagramów > 5. Zasady otwierania i zamykania okien synoptycznych