ClearSelection

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje usunięcie selekcji z aktualnie wybranego obiektu diagramu.

Składnia

ClearSelection()