ChangePassword

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje wyświetlenie okna służącego do zmiany hasła aktualnie zalogowanego użytkownika. Hasło można też zmienić w obiekcie typu Pole autoryzacji osadzonym na diagramie synoptycznym.

Składnia

ChangePassword()

 

   Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 5. System uprawnień

- Obiekty > obiekt Pole autoryzacji