CancelControls

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na anulowanie wybranych oczekujących operacji sterujących.

Niektóre obiekty na diagramach synoptycznych mogą pracować w trybie opóźnionego sterowania. Akcja CancelControls powoduje, że te obiekty wrócą do trybu normalnego działania, a operacje sterujące nie zostaną wykonane.

Składnia

CancelControls(nazwa_obiektu)

Parametry

                nazwa_obiektu

Parametr określa nazwę obiektów, dla których sterowania mają zostać anulowane. W nazwie można stosować znaki specjalne wzorców nazw '*' i '?' .

Parametr może być też jedną z poniższych stałych:

$All -  akcja dotyczy wszystkich obiektów we wszystkich oknach i diagramach.

$AllVisible -  akcja dotyczy wszystkich obiektów we wszystkich widocznych oknach. Okno jest widoczne wtedy, gdy nie jest przesłonięte w żaden sposób przez jakiekolwiek inne okno.

$Window-  akcja dotyczy wszystkich obiektów we wszystkich diagramach bieżącego okna  (wynikającego z kontekstu użycia akcji).

$Diagram -  akcja dotyczy wszystkich obiektów bieżącego diagramu (wynikającego z kontekstu użycia akcji).

Przykłady

CancelControls($Diagram)

Wszystkie oczekujące operacje sterujące na aktywnym (wynikającym z kontekstu użycia) diagramie zostaną zaniechane.

 

   Zobacz też

- Techniki_budowy_diagramów > 6. Organizacja operacji sterujących

- akcja SendControls