Break

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na warunkowe przerywanie wykonywania akcji złożonej. Gdy testowane wyrażenie jest równe true, to akcja zostanie przerwana. Akcję można też używać jako jeden z elementów akcji Actions.

Składnia

Break (warunek)


 

Parametry

                warunek

Warunek logiczny, którego wartość decyduje o tym, czy należy przerwać wykonywanie akcji złożonej.

Przykłady

Break (Variable(v3)==0)

SetVariable ( v2, 0)

SetVariable ( v1, 0)

Operacje sterujące zostaną wykonane tylko wtedy, gdy aktualna wartość zmiennej v3 będzie różna od 0.

 

   Zobacz też

Akcje złożone, akcja Perform, akcja Actions, akcja Ask