AstrendAsix6

 

Przeznaczenie

Akcja służy do sterowania pracą programu AsTrend. Jest do dokładny odpowiednik akcji AsTrend systemu Asix6. Akcja jest używana w przypadku automatycznej konwersji aplikacji systemu Asix6. W aplikacjach tworzonych od podstaw należy używać akcji AstrendDisplay i AstrendPrint.

Składnia

AstrendAsix6 (nazwa_trendu, czas_początku, współrzędna_X, współrzędna_Y, monitor, parametry_dodatkowe)

 

 

 

Parametry

nazwa_trendu

Nazwa pliku z definicją trendu. Wpisanie znaku "?" powoduje otwarcie okna, w którym użytkownik może wybrać trend do wyświetlenia.

Po nazwie pliku trendu można podać nazwy zmiennych, które zostaną dodane do wykresu zmiennych zadeklarowanych w definicji trendu. Jeżeli nazwy zmiennych będą rozdzielone znakami #, to zmienne zostaną dodane do trendu.  Jeżeli nazwy zmiennych będą rozdzielone znakami <, to zmienne zastąpią zmienne znajdujące się w definicji trendu.

czas_początku

Określenie czasu początku wyświetlanego trendu. Parametr może być czasem bezwzględnym w postaci yyyymmddhhnnss, czasem w formacie OPC lub nazwą zmiennej procesowej. W sytuacji, gdy parametrem jest nazwą zmiennej, to jej wartość interpretowana jest jako ilość sekund od 1.1.1970 dla zmiennych o wartościach liczbowych, a dla zmiennych tekstowych jako czas w postaci yyyymmddhhnnss lub w formacie OPC. Możliwe jest też podanie czasów początku i końca trendu, rozdzielając je znakiem średnika.

współrzędna_X

Parametr określa współrzędną X okna programu AsTrend (lewego górnego narożnika). Wartość -1 oznacza pobranie odpowiedniej współrzędnej z definicji trendu.

współrzędna_Y

Parametr określa współrzędną Y okna programu AsTrend (lewego górnego narożnika). Wartość -1 oznacza pobranie odpowiedniej współrzędnej z definicji trendu.

monitor

W parametrze należy podać numer monitora, na którym powinno otworzyć się okno programu AsTrend. Wartość 0 oznacza monitor, na którym aktualnie znajduje się kursor myszki, -1 oznacza monitor wynikający z przyjętych współrzędnych x, y.

parametry_dodatkowe

Dodatkowe parametry akcji zgodne z opisem akcji AsTrend  systemu Asix6.

  Zobacz też

- akcja AsTrendDisplay, akcja AsTrendPrint

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsTrend