Ask

 

Przeznaczenie

Akcja przeznaczona do użytku w akcjach złożonych. Wyświetla okienko komunikatów z zapytaniem podanym w parametrze akcji oraz dwoma przyciskami: OK i Anuluj. Jeżeli użytkownik wybierz przycisk Anuluj, to dalsze wykonanie akcji złożonej jest przerywane.

Składnia

Ask (pytanie)

Ask (pytanie, czas_oczekiwania, wartość_domyślna)

Parametry

                pytanie

Treść zapytania wyświetlonego w okienku komunikatu.

czas_oczekiwania

Okres czasu wyrażony w sekundach, po którym okno zapytania zostanie zamknięte, jeżeli użytkownik nie wybierze wcześniej żadnej odpowiedzi. W wariancie akcji bez podania czasu oczekiwania, okienko pozostaje  otwarte bezterminowo.

wartość_domyślna

Domyślny rezultat zapytania (true/false), który zostanie użyty, gdy użytkownik nie wybierze żadnej odpowiedzi.

Przykłady

Actions( Ask("Włączyć pompę ?"),SetVariable(v1,1))

Operacja ustawienia zmiennej v1,  zostanie wykonana tylko wtedy, gdy użytkownik odpowie twierdząco na zapytanie.

 

   Zobacz też

Akcje złożone, akcja Perform, akcja Actions, akcja Break