AsbaseWait

 

 

Przeznaczenie

Akcja oczekuje na zakończenie wykonywania wcześniej wywołanych akcji rodziny Asbase...

Operacje zlecone przy pomocy akcji rodziny Asbase... wykonywane są zawsze w trybie asynchronicznym. W efekcie wykonanie akcji operatorskiej z reguły kończy się wcześniej niż wykonanie operacji zleconych przez tą akcję. Może to stanowić problem w przypadku użycia akcji złożonych. Jeżeli jakieś akcje wymagają zakończenia operacji wykonywanych przez wcześniejsze akcje Asbase... (np. korzystają ze zmiennych ustawianych we wcześniejszej akcji), to w takim przypadku należy dodać do akcji złożonej wywołanie akcji AsbaseWait.

Składnia

AsbaseWait ()