AsbaseShow

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje uaktywnienie okna programu AsBase (wyciągnięcie go na wierzch). W parametrach akcji można określić, które dane mają zostać pokazane.

Składnia

AsbaseShow (typ_danych, identyfikator_żródła, identyfikator_zestawu_zmiennych, identyfikator_widoku)  

Parametry

                typ_danych

Parametr określa typ źródła danych. Możliwe wartości to jedna z poniższych stałych:

$Archive - połączenie dotyczy zestawu rejestracji 

$Recipes - połączenie dotyczy grupy receptur

$Loads - połączenie dotyczy historii ładowań receptur

identyfikator_źródła

Identyfikator źródła danych - w zależności od wartości parametru typ_danych jest  to identyfikator zestawu rejestracji lub grupy receptur.

identyfikator_zestawu_zmiennych

Identyfikator zestawu zmiennych. Ustawiany tylko wtedy, gdy chce się wyświetlić okno podglądu wartości zmiennych dla zestawu zmiennych.

identyfikator_widoku

Identyfikator widoku skojarzonego w programie AsBase ze źródłem danych. Widok określa sposób wyświetlania rekordów, może też zawierać informacje służące do filtrowania danych.

Przykłady

AsbaseShow( $Recipes, Nastawy, "",V1 )

Akcja spowoduje wyświetlenie w oknie programu AsBase danych należących do grupy receptur Nastawy. Sposób wyświetlenia oraz zakres danych jest określony przez zdefiniowany w aplikacji AsBase widok o identyfikatorze V1.

 

 Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase