AsbaseSave

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje dopisanie nowego rekordu do zestawu rejestracji lub grupy receptur. Wartości pól nowego rekordu wynikają z wartości zmiennych procesowych należących do zestawu zmiennych podanych w parametrze akcji.

Operacja wykonywana jest w trybie bezpołączeniowym bez konieczności spełniania żadnych warunków wstępnych. W trybie połączeniowym należy stosować akcję AsbaseAdd.

Składnia

AsbaseSave (typ_danych, identyfikator_źródła, identyfikator_zestawu_zmiennych)  

Parametry

                typ_danych

Parametr określa typ zapisywanych danych. Możliwe wartości to jedna z poniższych stałych:

$Archive - połączenie dotyczy zestawu rejestracji 

$Recipes - połączenie dotyczy grupy receptur

identyfikator_źródła

Identyfikator źródła danych - w zależności od wartości parametru typ_danych jest  to identyfikator zestawu rejestracji lub grupy receptur.

identyfikator_zestawu_zmiennych

Identyfikator zestawu zmiennych. Wartości zmiennych z tego zestawu zostaną zapisane do odpowiednich pól nowego rekordu danych.

 

 Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase