AsbasePrint

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje wydrukowanie przez program AsBase zawartości wybranych tabel.

Składnia

AsbasePrint (typ_danych, identyfikator_żródła , identyfikator_widoku)  

Parametry

                typ_danych

Parametr określa typ źródła danych. Możliwe wartości to jedna z poniższych stałych:

$Archive - połączenie dotyczy zestawu rejestracji 

$Recipes - połączenie dotyczy grupy receptur

$Loads - połączenie dotyczy historii ładowań receptur

identyfikator_źródła

Identyfikator źródła danych, w zależności od wartości parametru typ_danych,  jest  to identyfikator zestawu rejestracji lub grupy receptur.

identyfikator_widoku

Identyfikator widoku skojarzonego w programie Asbase ze źródłem danych. Widok określa sposób wydrukowania rekordów, może też zawierać informacje służące do filtrowania danych.

Przykłady

AsbasePrint( $Recipes, Nastawy, "" )

Akcja spowoduje wydrukowanie wszystkich rekordów z grupy receptur Nastawy w układzie domyślnym.

 

 Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > Współpraca z programem AsBase