AsbaseLoadByValue

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na załadowanie nastaw pochodzących z rekordu w wybranej grupie receptur do zmiennych procesowych skojarzonych z tą grupą w programie AsBase. Rekord nastaw  jest wybierany poprzez podanie wartości referencyjnej dla dowolnego pola receptury.

Składnia

AsbaseLoadByValue(identyfikator_grupy_receptur, identyfikator_zestawu_zmiennych, identyfikator_pola, wartość_pola)   

Parametry

identyfikator_grupy_receptur

Identyfikator grupy receptur, skąd pobierane są wartości pól receptury.

identyfikator_zestawu_zmiennych

Identyfikator zestawu zmiennych, do którego zmiennych zostaną wysłane wartości pochodzące z wybranej receptury.

identyfikator_pola

Identyfikator pola receptury, dla którego zostanie wykonany test zgodności wartości. Oprócz identyfikatorów pól zdefiniowanych przez użytkownika, można użyć identyfikator Name, oznaczający test zgodności nazwy receptury.

wartość_pola

Wartość referencyjna dla pola podanego w parametrze identyfikator_pola. Załadowana zostanie receptura, dla której zajdzie zgodność wartości referencyjnej z wartością zadeklarowanego pola.

UWAGA:

Istotną różnicą w sposobie wykonania akcji AsbaseLoadByValue w stosunku do akcji AsbaseLoad jest to, że fakt załadowania receptury do zmiennych  nie jest rejestrowany w tabeli wykonanych ładowań dla grupy receptur. Akcja AsbaseLoadByValue z użyciem pola Name działa identycznie jak akcja AsbaseLoad, za wyjątkiem zarejestrowania faktu wykonania operacji.

Przykłady

AsbaseLoadByValue( Nastawy,Preview ,ProdId,Variable(PID) )

Do zmiennych zestawu Preview zostaną załadowane wartości z rekordu grup receptur Nastawy, dla którego wartość pola ProdId będzie zgodna z wartością zmiennej PID.

 

 

  Zobacz też

- akcja AsbaseNavigate, akcja AsbaseLoad

- Parametryzacja_aplikacji > Współpraca z programem AsBase