AsbaseDelete

 

Przeznaczenie

Akcja służy do usunięcia bieżącego rekordu w połączeniu utworzonym wcześniej przy pomocy akcji AsbaseOpen.

Składnia

AsbaseDelete (identyfikator_połączenia)

Parametry

               Identyfikator_połączenia

W parametrze należy podać identyfikator, który został wcześniej użyty w akcji AsbaseOpen.

    Zobacz też

- akcja AsbaseOpen

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase