AsbaseClose

 

Przeznaczenie

Akcja służy utworzenia zamknięcia połączenia utworzonego wcześniej przy pomocy akcji AsbaseOpen.

Akcję AsbaseClose należy użyć w obsłudze zdarzenia Zamknięcie diagramu diagramu, dla którego połączenie zostało otwarte.

Składnia

AsbaseClose (identyfikator_połączenia)

Parametry

               Identyfikator_połączenia

W parametrze należy podać identyfikator, który został wcześniej użyty w akcji AsbaseOpen.

 

   Zobacz też

- akcja AsbaseOpen

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase