AsbaseAdd

 

Przeznaczenie

Akcja służy do dopisania nowego rekordu w połączeniu utworzonym wcześniej przy pomocy akcji AsbaseOpen.Wartości pól nowego rekordu wynikają z wartości zmiennych procesowych należących do zestawu zmiennych użytego w połączeniu.

Składnia

AsbaseAdd (identyfikator_połączenia)

Parametry

                Identyfikator_połączenia

W parametrze należy podać identyfikator, który został wcześniej użyty w akcji AsbaseOpen.

 Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 8. Współpraca z programem AsBase

- akcja AsbaseOpen