2 Akcje złożone

 

W przypadku, w którym zachodzi potrzeba wykonania sekwencji operacji można stosować akcje złożone. Są to po prostu zestawy zwykłych akcji operatorskich, które są kolejno wykonywane.

Akcje złożone są definiowane w panelu roboczym Akcje złożone otwieranym za pośrednictwem drzewa elementów panelu Eksplorator aplikacji. Akcja złożona jest uruchamiana przy pomocy akcji operatorskiej ActionSet.

Standardowo wykonanie akcji złożonej polega na sekwencyjnym wykonaniu wszystkich akcji składowych. Wykonanie akcji złożonej może być warunkowo przerwane przy pomocy akcji operatorskiej Break, np.:

Break(Variable(PokNr)==0)

 Jeżeli wartość zmiennej PokNr będzie równa 0, to akcje składowe następujące po akcji Break nie zostaną wykonane

Akcje operatorskie wchodzące w skład akcji złożonej posiadają wszystkie cechy zwykłych akcji operatorskich. W szczególności, wartości wyrażeń użytych do zdefiniowania parametrów są wyliczane dopiero w momencie wykonania. Zachodzi też standardowe dziedziczenie kontekstu, jeżeli akcja ActionSet została uruchomiona w kontekście obsługi zdarzenia, to w tym samym kontekście zostaną uruchomione wszystkie akcje składowe.

UWAGA:

W prostych przypadkach zamiast akcji złożonej można alternatywnie stosować akcję prostą  Actions, która także pozwala sekwencyjnie wykonać kilka akcji składowych.