AddNote

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym operator systemu może wprowadzić notatkę tekstową.

Składnia

AddNote (identyfikator_segmentu)

Parametry

                Identyfikator_segmentu

W parametrze można podać identyfikator segmentu, z którym wprowadzona notatka będzie skojarzona. Wartość parametru może być pusta.

  

    Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 5. System uprawnień