Actions

 

Przeznaczenie

Akcja służy do sekwencyjnego wykonania zestawu akcji składowych. W swoim działaniu jest zbliżona do sposobu działania akcji złożonych. Można ją stosować w prostszych przypadkach, gdy ilość akcji składowych i ich złożoność nie są zbyt duże.

Składnia

Actions(akcja1, akcja2, ...)

Parametry

               akcja1, ..., akcjaN

Akcje składowe, które zostaną kolejno wykonane.

Przykłady

Actions( SetVariable(v1,1), SetVariable(v2,1))

Akcja uruchamia kolejno dwie akcje składowe, które ustawiają wartości dwóch zmiennych procesowych.

 

 

   Zobacz też

2. Akcje złożone