ActionSet

 

Przeznaczenie

Akcja służy do uruchomienia akcji złożonej.

Składnia

ActionSet(nazwa , parametr1, parametr2,...)

Parametry

                nazwa

Nazwa akcji złożonej.

                parametr1,..., parametrN

Wartości parametrów akcji złożonej. Liczba parametrów użytych w wywołaniu musi być zgodna z liczbą parametrów w definicji akcji złożonej. Kolejne parametry wywołania zostaną podstawione do parametrów akcji złożonej zgodnie z kolejnością ich występowania w definicji akcji złożonej.

Przykłady

ActionSet( wyłacz_agregat, agr100, agr101)

Akcja uruchamia akcję złożoną o nazwie wyłącz_agregat. Zakładając, że akcja wyłącz_agregat posiada dwa parametry o nazwach zmienna1 i zmienna2 zdefiniowane w podanej kolejności, to w momencie wykonania akcji parametr zmienna1 będzie równy agr100, a parametr zmienna2 będzie równy agr101.

 

    Zobacz też

2. Akcje złożone