AcceptAlarmsOnTable

 

Przeznaczenie

Akcja służy do  potwierdzenia alarmów pokazywanych aktualnie w otwartych tabelach alarmów aktywnych. Jest to alternatywa do mechanizmów potwierdzania wbudowanych w interfejs użytkownika tabel alarmów. W parametrze akcji można określić, których tabel akcja dotyczy.

Składnia

AcceptAlarmsOnTable(nazwa_tabeli)

Parametry

                nazwa_tabeli

Nazwa tabeli alarmów aktywnych, dla której należy potwierdzić alarmy. Można stosować znaki specjalne * i ?. W szczególności, nazwa * oznacza potwierdzenie wszystkich alarmów pokazywanych przez wszystkie otwarte tabele.

 

  Zobacz też

- System alarmów

- Tabela alarmów aktywnych

- akcja AcceptAlarm