AcceptAlarm

 

Przeznaczenie

Akcja służy do  potwierdzenia alarmu przez użytkownika. Alternatywną metodą programowego potwierdzenia alarmu jest użycie w funkcji Accept interfejsu IAlarm w kodzie skryptu użytkownika. Alarmy mogą być także potwierdzane z wykorzystaniem obiektu Tabela alarmów aktywnych.

Składnia

AcceptAlarm(nazwa_domeny, identyfikator_alarmu)

Parametry

                nazwa_domeny

Nazwa domeny alarmów, której dotyczy akcja. Jeżeli nazwa nie jest podana, to akcja dotyczy domeny domyślnej (pierwszej).

               identyfikator_alarmu

Identyfikator alarmu, który ma zostać potwierdzony.

  Zobacz też

- System alarmów

- obiekt Tabela alarmów aktywnych

- Interfejs IAlarm